ELEKTROMONTÁŽE

- PRŮMYSLOVÉ A DOMOVNÍ INSTALACE

- REKONSTRUKCE KUCHYNÍ A KOUPELEN

- PŘIPOJENÍ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

- HROMOSVODY , PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY

- BYTOVÉ A DOMÁCÍ TELEFONY A VIDEOTELEFONY

- ZABEZPEČOVACÍ A KAMEROVÉ SYSTÉMY

- OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH PROSTORŮ

- REVIZE, PROTOKOLY, PŘIHLÁŠKY
U všech můžeme nabídnout :

Úvodní technické konzultace

Návrhy variantních řešení

Studie proveditelnosti

Vypracování projektové dokumentace

Vypracování prováděcí dokumentace

Montážní práce

Revize včetně vypracování revizní zprávy

Uvedení zařízení do provozu

Komplexní zkoušky

Školení obsluhy

Záruční a pozáruční servis