TERMOVIZE

- fotovoltaické elektrárny
- elektrická zařízení, motory
- stavebnictví - zateplení budov
- izolační stav oken a dveří
- závady v tepelné izolaci
- lokalizace úniků podlahového topení
- místa s rizikem tvorby plísně